Cambridge IGCSE Programı

(International General Certificate of Secondary Education)

Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası

Cambridge Üniversitesi Uluslararası Genel Ortaöğrenim Sertifika Programı (IGCSE), dünya çapında kabul gören prestijli eğitim programlarından biridir. Cambridge IGCSE programları, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkıda bulunarak bilgi edinme, sözel beceriler, problem çözme yeteneği, girişimcilik, liderlik ve eleştirel düşünme gibi çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.


Program, Uluslararası Bakalorya (IB) gibi daha ileri düzey çalışmalar için sağlam bir temel oluşturur. IGCSE, 9. ve 10. sınıf öğrencileri için tasarlanmış iki yıllık bir müfredat sunar. Programın sonunda, öğrenciler merkezi bir sınava girerler. Bu sınavlar İngiltere'de değerlendirilir ve öğrenciler A*-G arasındaki not bareminde değerlendirilirler.t
Cambridge IGCSE programı, bilgiyi hatırlama, sözlü beceriler ve problem çözmeye yönelik bir öğrenme sürecidir. Aynı zamanda takım çalışması ve araştırma becerilerini de içeren yaşamsal öneme sahip eğitsel becerileri bütünleştirir. Bu süreç sonunda kazanılan yetkinlikler, öğrencileri Cambridge As/A Level, Abitur, IB Diploma ve Advanced International Certificate gibi yükseköğretim programlarına hazırlar.
IGCSE programı, farklı konular ve beceri düzeylerine yönelik temel ve genişletilmiş müfredatlar sunar. "Temel Müfredat Programı" (CORE) standart düzeyde, "Genişletilmiş Program" (EXTENDED) ise ileri düzeydedir. Öğrenciler, 10. sınıfın ikinci döneminde ders öğretmeninin yönlendirmesiyle kendi seviyelerine uygun olan sınava girerler.

IGCSE'nin Avantajları:

 Uluslararası Tanınırlık: IGCSE, dünya çapında üniversiteler ve işverenler tarafından tanınır ve saygı görür. Bu, öğrencilerin küresel ölçekte eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimini kolaylaştırır.

Geniş Ders Yelpazesi

Öğrenciler, matematik, fen bilimleri, beşerî bilimler, sanat ve diller gibi çeşitli disiplinlerde dersler alabilirler. Bu çeşitlilik, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun dersleri seçmelerine olanak tanır.

 Yüksek Akademik Standartlar: IGCSE, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve bağımsız çalışma becerilerini geliştirmelerini sağlayan yüksek akademik standartlara sahiptir.


Küresel Bakış Açısı


IGCSE müfredatı, öğrencilerin dünya olaylarına ve kültürlerine dair geniş bir perspektif kazanmalarını teşvik eder. Bu, öğrencilere küresel vatandaş olma yolunda önemli bir avantaj sağlar.

 Esneklik: IGCSE programı, farklı yetenek ve öğrenme stillerine sahip öğrenciler için esneklik sunar. Öğrenciler, derslerini ve sınav tarihlerini kendi ihtiyaçlarına göre planlayabilirler.