Model Birleşmiş Milletler (MUN) kulübü, öğrencilere uluslararası ilişkileri, diplomatik süreçleri ve dünya sorunlarını anlama fırsatı sunar. Öğrenciler, dünya sorunlarına katkı sağlamak, diplomatik becerilerini geliştirmek ve uluslararası perspektif edinmek gibi kazanımlar elde ederken yabancı dil ve etkili iletişim becerilerini de geliştirmiş olurlar.