Öğrencilere farklı fikirlerin paylaşıldığı, tartışıldığı ve keşfedildiği bir ortam sunar. Gruplar halinde yapılan beyin fırtınaları ve problem çözme aktiviteleri, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini teşvik eder ve çeşitli sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarına yardımcı olur.