Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çağın koşullarını göz önünde bulundurarak öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmekte ve öğrenci merkezli bir öğrenim programı yürütmekteyiz. Ana dilini etkili kullanabilen, eleştirel bakış açısına sahip, yaratıcı düşünebilen, yorum gücü gelişmiş, iş birliğine ve takım çalışmasına önem veren, sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş, etik ve estetik değerlere, entelektüel birikime sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde hem dünya hem de Türk edebiyatından yazarları ve eserleri tanıyıp keşfederler. Düzenli bir okuma alışkanlığı ve kültürü kazanırlar. Bu ders sayesinde yazınsal metinlere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşma ve yorum yapma yetilerini kazanırlar. Öğrenciler eleştirel okuma, metin analizi ve çözümleme becerileri yoluyla yazınsal metinler üzerine düşünce yazıları kaleme alırlar. Aynı zamanda kurgusal metin türlerinde de kendilerini ifade ederler. Türkçeyi hem yazı hem de konuşma düzeyinde doğru, kusursuz ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programı kapsamında edebiyat eğitimi alırlar.