Lise hazırlık İngilizce matematik eğitiminin temel amaçları şunlardır:

- Matematiksel Kavramları İngilizce Olarak Anlama
- Matematiksel Dil Yeteneklerini Geliştirme
- Matematiksel Okuma Becerilerini Geliştirme
- Analitik Düşünme ve Problem Çözme Yeteneklerini Güçlendirme
- Çeviri Yeteneklerini Geliştirme
- Matematiksel Literatürü Anlama
- Uluslararası İletişim Yetenekleri Kazandırma
- Sorgulama, Analiz ve Sentez Becerilerini Kazandırma