GÜVENLİK

“Kampüste 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na tabi olarak faaliyet gösteren Güvenlik Görevlilerimiz 24 saat üzerinden görev yapar. Kampüs kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat izlenir.”

SAĞLIK

Okuldaki sağlık hizmetleri, temelde birinci basamak tanı/tedavi hizmetlerinin ve koruyucu hizmetlerin sunulduğu bir anlayışla yürütülür. Yatılı öğrenciler ve lojmanda yaşayan çalışanlar itibarıyla revirimiz 7 gün 24 saat hizmet verir.


YEMEK

Okuldaki yemek hizmetleri anlaşmalı yemek firması tarafından verilir. Yemek üretimi okul bünyesindeki mutfaklarda yapılır.

Ayrıca, okuldaki revir ekibi tarafından, mutfak ve yemekhanelerin hijyen denetimleri, günlük ve düzenli olarak yapılıp, kayıt altına alınmaktadır.

TEMİZLİK

Okuldaki temizlik hizmetleri anlaşmalı temizlik firması tarafından verilir.

Firma tarafından hijyen riskleri belirlenerek, uygun makine, ekipman ve nitelikli kimyasal malzemeler kullanılarak temizlik hizmeti gerçekleştirilir.

TEKNİK HİZMETLER

Elektrik, mekanik, tesisat, marangozluk hizmetleri ilgili alanlarda görev yapan teknik ekip ile kampüsün teknik hizmetleri yürütülür.

GÜVENLİ YAŞAM

Sivil savunma, deprem, yangın, doğal afet vb. durumlar için oluşturulan Acil Durum Eylem Planı, güvenli yaşam uzmanı tarafından güncellenir.

Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen öğrenci, çalışan ve velilerimizi de kapsayan eğitim ve uygulamalarla güvenli yaşam bilinci pekiştirilir.
Okulda görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile güvenli yaşam uzmanı düzenli olarak risk analizlerini günceller ve tüm çalışanlara bu alanda gerekli eğitim ve uygulama desteğini verir.

KAMPÜSTE YAŞAM

LOJMAN

İl dışından gelen öğretmen ve idareciler için lojman imkanı bulunur. Evli ve bekar çalışanların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan farklı tiplerdeki lojmanlar kampüs içinde yer alır

SOSYAL MERKEZ

Lojman sakinlerinin kullandıkları ve lojman bölgesinde bulunan sosyal merkez dinlenme amaçlı kullanılmaktadır.

MİSAFİRHANE

Kurumsal misafirler ve lojman sakinlerinin misafirlerinin kullanımı için iki adet misafirhane bulunur.