Eren Eğitim Kurumları, Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi, Yönetim Kurulu Başkanlığını Sayın Ahmet Eren’in yaptığı Eren Holding tarafından hem Bitlisli gençlerin en iyi eğitim olanaklarına kavuşması hem de Bitlis’e ek bir değer katması amacıyla kurulmuştur.

Eren Eğitim Kurumları, Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi bir Eren Holding iştiraki olarak kapılarını 2023 Eylül ayında açmıştır. Eren Ailesi'nin Bitlis'le ilgili hayallerinden biri olan, bölge çocuklarına dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunmak, bu okul sayesinde gerçekleşecektir. Tüm öğrencilerin yatılı olacağı Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi 2023 Eylül'ünde 60 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır.

Neden Eren Fen ve Teknoloji Lisesi ?

Kız-erkek yatakhaneleri, öğretmen lojmanları, spor salonu, konferans salonu ve okul binaları ile büyük ve geniş fiziksel imkânları olan kampüs, büyük oranda tamamlanmış olup 2024 Haziran ayında bitecektir. Eren Fen Teknoloji Lisesinde, tüm öğrencilerimiz yatılı olacak, hazırlık+4 yıllık bir eğitim programına dahildir.

Ulusal ve uluslararası programların uygulanacağı lisemizde öğrencilerin gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında en seçkin üniversitelere yerleşmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz; lisenin son iki yılında konusunda uzman yurt içi ve yurt dışı danışmanlarla geleceklerini birlikte planlayacaklardır.

Zengin ve yoğun akademik çalışmalar; bilimsel projeler, teknolojik okuryazarlık, yazılım, spor, sanat ve mühendislik çalışmalarıyla desteklenip eş zamanlı yürütülecektir. Böylelikle öğrenciler öğrendikleri bilgileri pekiştirip 21. yüzyıla daha hazır hâle geleceklerdir.

Öğrencilerin okul yaşamına dair tüm masrafları burs dahilinde olup mezun oldukları güne kadar kurum tarafından karşılanacaktır. Burs, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı tüm gezileri de kapsamaktadır. Yazları, öğrenciler staj kapsamında yabancı dil ve yaşam becerilerini geliştirmek için İngiltere ve Çin’e gönderilecektir.

Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi İmkanları

Kız-erkek yatakhaneleri, öğretmen lojmanları, spor salonu, konferans salonu ve okul binaları ile büyük ve geniş imkânlarla açılacak olan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi, tüm öğrencilerin yatılı olacağı ve hazırlık+4 yıl eğitim alacakları ulusal ve uluslararası birçok programla desteklenecektir.

Lisemizde öğrencilerin gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında en seçkin üniversitelere yerleşmeleri hedeflenmektedir. Hazırlık sınıfının tüm öğrenciler için mecburi olduğu okulumuzda ana yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Çince'dir.

Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi Yabancı Dil Eğitim

Okulumuzun İngilizce ve Çinceden oluşan yabancı dil eğitim programı, öğrencilerimizi sadece yurt içi üniversitelere değil, aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelere de hazırlamak amacıyla planlamıştır.

Bu programla öğrencilerimizin yabancı dili bilgiye ulaşmak için kullanmalarının yanı sıra yaratıcılık, stratejik düşünme, eleştirel düşünme, okuryazarlık ve araştırma becerilerine de katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Lisemizde ilk yıl zorunlu olan İngilizce Hazırlık Programı; dil bilgisi, yabancı dilde okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin yanı sıra İngiliz Dili ve Edebiyatı, edebî okuryazarlık içeriklerinden oluşan 20 ders saatinden oluşan yoğun bir programdır.

İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerimizi lise eğitimlerinde alacakları iki uluslararası programa hazırlamayı amaçlar. Bunlardan ilki 9. ve 10. sınıflarda iki yıla yayılan Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)-Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası programı diğeri ise 11. ve 12. sınıflarda IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme)-Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'dır.

Yabancı dili aktif kullanabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı bir dille ifade edebilen, düşünen, tartışan, analiz eden gençler yetiştirme prensibiyle hazırlanan İngilizce Hazırlık Programımız, öğrencilerimizin sadece akademik bilgi ve becerilerini değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel birikimlerini de arttırmayı hedefler.

Yabancı dil programında derslerde kullanılan kaynak ve eserleriyle beraber, öğrencilerimizin dijital okuryazarlık yönlerini besleyen platformlara yer verilir, dili sadece sınıf ortamında değil, sosyal ortamlarında da kullanabilmelerine olanak sunar.

Öğrencilerimizin münazaralar, sunumlar, araştırmalar, kaynak tarama becerileri ile dili kendilerine güvenerek kullanmaları; kompozisyon, makale, blog çalışmaları ile İngilizceyi bilgi ve donanımlarını yansıtan çalışmalarla paylaşmaları dil öğrenme ve kullanma süreçlerini geliştirir, kendilerine güvenlerini arttırır.