Öğrencilere sahne sanatlarıyla ilgili deneyim kazanma ve yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunar. Öğrencilere yaratıcı bir platform sağlayarak, farklı karakterleri canlandırma ve hikayeler anlatma becerilerini geliştirme şansı verir.