Okulumuzun İngilizce dil eğitim programı, dil bilgisi, yabancı dilde okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin yanı sıra İngiliz Dili ve Edebiyatı, edebî okur-yazarlık içeriklerinden oluşur.

Öğrencilerimizin yabancı dili bilgiye ulaşmak için kullanmalarının yanı sıra yaratıcılık, stratejik düşünme, eleştirel düşünme, okur yazarlık ve araştırma becerilerine de katkıda bulunulması hedeflenir. Akademik yazı çalışmaları, tartışmalar, yaratıcılık ve metinsel analizlerin yapıldığı okuma becerisine ağırlık verilir.

Derslerde yararlanılan eserler güncel, edebî ve dijital kaynaklardan oluşur. Ders kitapları, romanlar, makaleler öğrencilerin eserleri çok yönlü öğrenme, kavrama, tartışma becerileri açısından gelişimlerine katkı sağlar. Öğrencilerin dijital okuryazarlık yönlerini besleyen platformlara yer verilir. 

Öğrencilerimizin münazaralar, sunumlar, araştırmalar, kaynak tarama becerileri ile dili kendilerine güvenerek kullanmaları; kompozisyon, makale, blog çalışmaları ile İngilizceyi bilgi ve donanımlarını yansıtan çalışmalarla paylaşmaları dil öğrenme ve kullanma süreçlerini geliştirir, kendilerine güvenlerini arttırır.

İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerimizi lise eğitimlerinde alacakları iki uluslararası programa hazırlamayı amaçlar. Bunlardan ilki 9. ve 10. sınıflarda iki yıla yayılan Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)-Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası programı diğeri ise  11. ve 12. sınıflarda IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme)-Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'dır. 

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitimleri sırasında zengin kulüp seçenekleriyle beraber DoEIA (Duke of Edinburgh International Awards)-Uluslararası Gençlik Ödülü Programı çalışmaları ile sadece entelektüel kazanımlarını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda fiziksel kabiliyetleri ve becerilerini de keşfederek sosyal-kültürel açılardan da gelişim sağlama fırsatı elde ederler.