Rehberlik servisimiz, öğrencilerin kendilerini iyi tanımaları, olumlu sosyal beceriler ve değerler edinmeleri, bilinçli kariyer hedefleri belirlemeleri ve dünya toplumunun üretken, katkıda bulunan üyeleri hâline gelmeleri için öğrenci ve velilere yönelik gelişimsel ve önleyici düzeyde kapsamlı bir okul danışmanlığı programı uygular.

Program kapsamında öğrencilere yönelik şu faaliyetler gerçekleştirilir:

- Test ve envanter uygulamaları
- Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları
- Bireysel psikolojik danışma görüşmeleri
- İlgi ve yetenek değerlendirmesi
- Sosyal beceri atölyeleri
- Benlik gelişimi atölyeleri
- Psikolojik sağlamlık atölyeleri
- Duygusal gelişim atölyeleri
- Verimli ders çalışma, zaman yönetimi seminerleri
- Meslek ve alan tanıtım seminerleri
- Akademik rehberlik
- Üniversite tercih rehberliği

Program kapsamında velilere yönelik şu faaliyetler gerçekleştirilir:

- Bilgilendirici seminerler
- Psikoeğitim çalışmaları
- Bireysel veli görüşmeleri