Okulumuzun müzik eğitimi;

- Öğrencilerimizin sanata bakışlarını geliştirip onlara estetik bakış açısı kazandırmak,
- Psikomotor becerilerini geliştirmek ve analitik düşünme becerilerini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz programlardan oluşur.

- Okulumuz tarafından bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize klasik müzik tarihi, Türk müzik tarihi, solfej eğitimi, armoni eğitimi, Batı ve Türk müziği enstrüman öğretimi, polifonik koro eğitimi ve benzeri eğitimler verilir.
- Öğrencilerimiz bu eğitimlerle beraber katılacakları kulüp etkinlikleri ve çalışmalarla kabiliyet ve becerilerini keşfetmek için geniş imkânlar elde ederler.