Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi Görsel Sanatlar dersi aşağıdaki kazanımları hedefler ;

- Öğrencilerin sanatı günlük yaşantısı içine yerleştirmesi, sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine  katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,
- Görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesine yardımcı olmak,
- İlgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze,  galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve iyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemek, 
- İyi birer sanat izleyicisi olabilmeleri için ortam yaratarak sanat kültürlerini geliştirmek,
- Ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak onlarla  empati kurmasına olanak tanımak,
- Hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
- Öğrenciler; farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğini fark ederken onlara yeni teknikler ve farklı  çözümler arama isteği kazandırmak.