Lise hazırlık İngilizce fen bilimleri eğitiminin amaçları şunlardır:

- Bilimsel İngilizce Terimlerini Öğrenme
- İngilizce Okuma ve Anlama Yeteneklerini Geliştirme
- Bilimsel Makale ve Rapor Yazma Becerileri Geliştirme
- Bilimsel Sunum Yeteneklerini Geliştirme
- Çeviri Yeteneklerini Geliştirme
- Kültürel Farkındalık Oluşturma
- Uluslararası İletişim Yetenekleri Kazandırma
- STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Alanlarına İlgi Uyandırma